Televisionsmottagaren, Jan_Bellander, 1956 / _Omslag

2005-09-01
ZIP-fil (ca 50MB) finns för utskrift i högre kvalitet
_Omslag

_Omslag.jpg